محصولات طبیعی و ملزومات خوراکی عطاری

آلو

آلو(اجّاص)
وقتی از آلو نام می بریم، منظورآلو بخارایی تازه ی زرد کهربایی خوش طعم که بهترین آن در خراسان (که بخارا جزوی از خراسان بزرگ آن زمان بود) است. پس از آن آلو سیاه فارسی که درشت است، پس از آن آلوچه و آلو جنگلی و …
طبیعت: سرد و تر، هرچه ترش تر باشد سرد تر است.
خواص: کم کالری، ملین و مزلق(لغزاننده) مخصوصا تازه ی آن به سبب لزج بودن و رطوبتی که دارد. چنانچه قب از غذا میل شود برای صداع حار(سردرد گرم) و تب های صفراوی مفید است و فرونشاننده ی تندی صفرا و قی(تهوع) صفراوی و تشنگی و حرارت قلب و حدت و التهاب آن و خارش بدن و مسهل صفراوی رقیق و دفع کننده ی غثیان(دلپیچه) صفراوی، مخصوصا میخوش و ترش آن.
شیرین آن در نرم کردن و ارخاء(سستی) و اطلاق بطن(اسهال) بیشتر اثر می کند.
مواردی است که ترش آن نیز اسهال ایجاد می نماید، به سبب قطعه قطعه کردن و لطیف کردن. هرگاه در معده و امعاء زائدات زیاد شود، آن را قطع و دفع می نماید و گرنه باعث قبض و حبس می گردد، چون معده ی پاک از مواد زائد کم است، پس آلوی سیاه از این جهت به سبب لزج بودن و رطوبتی که دارد موجب اسهال می شود.
شربت عسلاب به شکم روی(اسهال) آلو کمک می کند و دفع ضرر آن از معده ی سرد، و کسی که مشکل طحال دارد قبل از غذا میل کند و تا هضم نشود، غذا نخورد.
برای درمان یبوست بهتر است که آلوی خشک را با آب بپزند و با عسل یا شکر یا ترنجبین ، شیرین و مزمزهکنند و میل کنند.
رب آلوی ترش جنگلی برای اصلاح غذاها برای اصلاح غذاها و غذاهایی که به بیماران می دهند مفید است.
چنانچه شکوفه ی آلو را بجوید قطع نزله می کند و ضماد آن بر سر برای سردردهای گرم مفید است و غرغره و مضمضه به پخته ی برگ و ریشه ی آن برای جلوگیری از نزلات مضر و ورم لوزه و زبان کوچک و تقویت لثه، مفید است.
همچنین میل کردن و ضماد برگ با سرکه به زیر ناف برای از بین بردن انگل
مضر مغز و اعصاب و مصلحش عناب و برای معده، گلقند و برای سرد مزاجان مصطکی، کندر و عسلاب.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *