گیاه شناسی(گیاهی-معدنی-آلی)

خواص درمانی آجر

آجر: منظور همان آجر گری یا بهمنی که در دیوارچینی بکار می رود می باشد.

در دوم گرم و در چهارم خشک

خواص:

بیماریهای سر: آجر آب ندیده را در آتش بیاندازند تا قرمز شود. در آب یا شراب بیاندازند، آنقدر که آب یا شراب به جوش آید، چادری بر سر گرفته و بخور کنند تا عرق کنند. جهت تحلیل مواد بارد(سرد) دماغیه و نضلات مزمنه و درد سر کهنه آزموده شده و بی نظیر است.

اگر تکه ای از آجر را به آتش گرم کرده، مقداری آب یا شراب بر آن پاشیده در نمد یا پارچه پنبه ای پیچیده و بر عضوی که درد سر یا باد حبس شده یا ورم سر یا بر موضع بواسیری که درد شدید دارد تکمید نمایند، باعث عرق آن عضو و رفع سردی و تحلیل سردی و تسکین درد آن است.

ضماد آجر با آبغوره موجب دفع شریح(جوشهای ریز قرمز یا مخملک) و جلوگیری از به وجود آمدن آن می شود.

ضماد آجر با پهن گاو باعث از بین بردن ورم و بثور(جوشهای ریز) بلغمی، استثقائ لحمی و زقی و سیروزکبدی می شود.

پودرآجر جهت جلوگیری از خونریزی زخم ها.

نشستی روی آجر گرم جهت زحیر(دیسانتری) رطوبی، سرد و ریحی و درد بواسیر تجربه شده و مسکن آن است. بخصوص اگر روغن گل سرخ برآن ریخته باشند.

عضوی که درد و. ورم سرد داشته باشد را عسل بمالند و پود آجر بپاشند و در آفتاب نشینند، درد و ورم از بین می رود.

اگر تکه آجر را در دوغ گاوی اندازند و. یک شب بگذارند و صبح صاف نمایند و آن دوغ را بنوشند، زخم های مزمن را نافع است.

تکمید: اگر چیزی را داغ کنند و با بارچه یا چیزی پوشانده و روی موضع مورد نظر بگذارند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *